Föreningen Gamla Djursholmare

  Kamratföreningen för tidigare elever och lärare vid Djursholms Samskola

För frågor kontakta info@gamladjursholmare.se

Styrelse och funktionärer

Mejla direkt till:

Ordföranden

Sekreteraren

Skattmästaren

Klubbmästeriet

Registervårdaren

Föreningen Gamla Djursholmare, styrelse och funktionärer 2023-2024


Styrelsen:                               e-post:                                                            student:

Lott Bergstrand                        lott.bergstrand@gamladjursholmare.se                1974

Stéphane Chavanne, v ordf     stephane.chavanne@gamladjursholmare.se       1970

Carl Erik Eriksson, ordf            carlerik.eriksson@gamladjursholmare.se             1965

Susanne Hamilton, v klubbm   susanne.hamilton@gamladjursholmare.se           1981

Lotta Håkansson, klubm          lotta.hakansson@gamladjursholmare.se              1982

Susanne Kindwall                    susanne.kindwall@gamladjursholmare.se            1962

Odd Romell                              odd.romell@gamladjursholmare.se                      1976

Anna Rosberg                          anna.rosberg@gamladjursholmare.se                 1980

L O Malmström, skattm            lo.malmstrom@gamladjursholmare.se                 1965

Gunilla Rödén Eberstein          gunilla.eberstein@gamladjursholmare.se            1956

Björn Wehlén, sekr                   bjorn.wehlen@gamladjursholmare.se                  1970


Hedersledamot:

Gunilla Sandgren                      gunilla.sandgren@gamladjursholmare.se            1950


Revisorsgruppen: 

John Tandberg                        john.tandberg@gamladjursholmare.se               1981 Ingela Bäckström                    ingela.backstrom@gamladjursholmare.se          1981 Margareta Waldenström           margareta.waldenstrom@gamladjursholmare.se 1980

Marika von Heijne                     marika.vonheijne@gamladjursholmare.se           1981