Föreningen Gamla Djursholmare

  Kamratföreningen för tidigare elever och lärare vid Djursholms Samskola

Bli medlem!

Du som varit elev eller lärare i Sammis - kom med i föreningen!

Sätt in medlemsavgiften (100:- för ett år eller 400:- för ständigt medlemsskap) på bankgiro 5786-2724 och meddela dina uppgifter om klass, studentår, namn, postadress, e-post och telefon till medlemsregistret@gamladjursholmare.se så att vi kan uppdatera vår matrikel och kontakta dig.


Medlemskap i föreningen Gamla Djursholmare

Medlem i föreningen kan förutvarande elever och lärare vid Djursholms Samskola bli. Notera att Djursholms samskola upphörde efter vårterminen 1982. 


Den som vill bli medlem i föreningen kan välja mellan årligt eller ständigt medlemskap. Till årsmöte/fest i maj inbjuds avgångsklasser som firar jämnt femårigt jubileum samt föreningens ständiga och årliga medlemmar.


Adressändringar

Du medlem som vet med dig att din adress har ändrats sedan du senast hade kontakt med föreningen, skicka gärna ett meddelande till medlemsregistret@gamladjursholmare.se. Utan aktuell adress kan föreningen inte nå dig med inbjudan till möte och fest.

Vi vill gärna kunna nå våra medlemmar via e-post. Om du vill att föreningen ska kunna nå dig så hör av dig till medlemsregistret@gamladjursholmare.se.


För frågor kontakta info@gamladjursholmare.se

Föreningen Gamla Djursholmare

Carl Erik Eriksson

Odförande